>కొఱగానివి

>వాసన లేని పువ్వు, బుధ వర్గము లేని పురంబు,
భక్తి విస్వాసము లేని భార్య, గుణవంతుడు గాని కుమారుడున్,
సదాభ్యాసము లేని విద్య, పరిహాసము లేని వాచ్య ప్రసంగముల్,
గ్రాసము లేని కొలువు, కొఱగానివి పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

— జక్కన చెప్పిన ‘పెమ్మయ సింగధీమణి’ శతకము నుంచి

vaasana lEni puvvu = A flower devoid of sweet smell,
budha vargamu lEni puramu = A city devoid of realized, wise men
bhakti visvaasamu lEni bhaarya = A wife devoid of devotion, faith
guNavantudu kaani kumaarudu = A son devoid of good qualities
sadaabhyasamu lEni vidya = A vidya (knowledge in a branch of science or arts etc., ) devoid of continuous practice (for own as well as others benefit!)
parihaasamu lEni vachya prasangamu = A speech (or a piece of literature work) devoid of sense of humor
graasamu lEni koluvu = A job devoid of right remuneration
koragaanivi = Absolutely useless! (they are useless even when possessed — Just like black money in foreign banks!)

Advertisements

16 Responses to “>కొఱగానివి”

 1. rama Says:

  chaala rojuluga vedukuthunna padyaalalo idi okati. meeku maro padyam — gaarelu leni vindu, sahakaramu leni vanambu, tholtha nonkaramu leni manthram
  – anedi poorthiga thelusuna?

 2. Pallam Raju Malyala Says:

  garelu leni vindu, sahakaramu leni vanambu
  toluta onkaramu leni mantram madhikaramu leni pratigna
  vak chama tkaaramu leni telivi , gunakaramu lenatuvanti lekka
  parihaasamu leni prasangamu koragaanivi pemmaya singhadheemani.

  • Venkata Subramanyam Aguru Says:

   Beautiful poem and clear explanation of each phrase. Excellent effort. I wish to see more and more similar things from the Telugu literature!!

 3. Pallam Raju Malyala Says:

  ee padyam 50 yella kritam chadukunnadi.tappulu unte
  khyaminchagalaru…….pallamraju malyala.hyd

 4. Santi Says:

  I am looking for one poem that tells, when parents should feel proud that is when a educated people says your kid is outstanding when a whole “puram” is recognized by his good deeds — something like this but I totally lost this poem which ends as pemmaya singahdheemani. If you know please post it.

  Thank you
  Santi

 5. NARENDRA KUMAR NINDRA Says:

  PUTHROTSAHAMU THANDRIKI PUTHRUDU PUTTINAPUDE PUTTADU
  JANULAA PUTHRUNI KANUGONI POGADAGA PUTHROTSAHAMU NAADU PONDURA SUMATHI !

 6. Sailaja Says:

  Thank you all so much for all the poems
  Can you please let me know you remember any dasara padala

 7. Janaki R Polani Says:

  Vasana Leni poovu is the a gem and applicable to all life styles. Thanks for showing this. It was in my Telugu Text book 60 years ago. Thought it was from Subhashithalu.

  Janaki ramaiah.

 8. Adinarayana reddy Says:

  I learnt this poem in my childhood. I was missing two items which when referred to this blog could recollect. Thank you for this

 9. purnachandra Rao Perepu, student of Sri Mudivarthi Kondamacharya a great scholar who is the only person in employment of TTD Hindudharma Parirakshana Samtha at the age of 85 plus and employed. My Namaskarams to his lotus feet. Says:

  CAN ANY ONE GIVE ME THE ADDRESS FROM WHERE i CAN GET THIS WONDERFUL SATHAKAM OF SINGADHEEMANI WHICH IS EXHAUSTIVE AND SUITS EVERY ONE IN THE PRESENT SCENARIO

 10. SARADA Says:

  contacted sri. Tekumalla Apparao garu, an eminent poet for all poems. . He told that he will tell where that book will be available

 11. KADIMI BRAHMANNA Says:

  చక్కనైన పద్యం తెలియ చెప్పారు చాలా సంతోషం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: