గణనాథపరాక్రమము

अलसा कृपणा दीना निद्रा तंद्रा प्रमीलिका
क्लीबा च निरहंकारा चेत्यस्टौ दॆवताः स्मृताः

అలసా కృపణా దీనా నిద్రా తంద్రా ప్రమీలికా
క్లీబా చ నిరహంకారా చేత్యస్టౌ దెవతాః స్మృతాః

శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితొపాఖ్యానే గణనాథపరాక్రమో నామ సప్తవింశో ‘ధ్యాయః 

సోమరితనం (अलसा), దిగులు (दीना), బేలతనం(कृपणा), నిద్ర(निद्रा), కునుకు(तंद्रा), కర్తవ్యం దాకా వచ్చి వెనుదిరగడం(क्लीबा), సంకోచము (प्रमीलिका), తనపై తనకే నమ్మకం లేకపోవడం (निरहंकारा) ఈ ఎనిమిదీ విఘ్న శక్తులు.

విశుక్రుడు అనే రాక్షసుడు ఈ ఎనిమిది శక్తులు గల “జయవిఘ్నశిల” అనే యంత్రాన్ని ప్రయోగించగా, విఘ్నేశ్వరుడు ఆ యంత్రాన్ని నిర్వీర్యం చేయడంచేత దేవతలలో అగ్రపూజ్యుడయ్యాడు

More on: http://online.eenadu.net/Editorial/Antaryamiinner.aspx?qry=010911anta

— వినాయక చవితి సందర్భంగా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: